Územné členenie

Vybrať obsah

Kód kraja Názov kraja Počet volebných okrskov
Zdroj: Štatistický úrad SR
Vysvetlivky k použitým pojmom
obec – obec, mesto alebo mestská časť
územný obvod – územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu podľa osobitného predpisu