Územné členenie

Vyberte termín konania volieb


Kraj Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Územný obvod Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Okres Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Obec Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet volených poslancov Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Typ volieb Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie.
Zdroj: Štatistický úrad SR
Vysvetlivky k použitým pojmom
Územný obvod – územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu podľa osobitného predpisu.
Obec – obec, mesto alebo mestská časť.
Starosta – starosta obce, mestskej časti alebo primátor mesta.
Zastupiteľstvo – zastupiteľstvo obce, mesta alebo mestskej časti.