Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Vyhlásenie volieb

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. zo dňa 9. februára 2024 vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu.

Deň konania volieb určil na sobotu 8. júna 2024.

Voľby sa konajú v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Metodický pokyn na prípravu spracovania a na spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu

Štatistický úrad Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydáva podľa § 217 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Metodický pokyn na prípravu spracovania a na spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu.

Tento metodický pokyn je určený na usmernenie činností volebných komisií, ich odborných sumarizačných útvarov, územných orgánov štátnej štatistiky, okresných úradov a obcí.