Súhrnné výsledky hlasovania

Vyberte termín konania volieb


Počet volených a zvolených poslancov a starostov

Vybrať obsah

Územný obvod Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet obcí, v ktorých sa konali voľby Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet obcí, v ktorých bolo zvolené zastupiteľstvo Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet obcí, v ktorých bol zvolený starosta Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet volených poslancov Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet zvolených poslancov Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie.
Vysvetlivky k použitým pojmom
Starosta – starosta obce, mestskej časti alebo primátor mesta.
Zastupiteľstvo – zastupiteľstvo obce, mesta alebo mestskej časti.
- – voľby starostu sa v obci nekonali
NEKA – nezávislý kandidát.
Politický subjekt – politická strana, koalícia politických strán alebo nezávislý kandidát.

Počet voličov a účasť

Vybrať obsah

Územný obvod Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet obcí, v ktorých sa konali voľby Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet zapísaných voličov Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet zúčastnených voličov Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Účasť voličov v % Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet odovzdaných obálok Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Podiel odovzdaných obálok v % Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie.
Vysvetlivky k použitým pojmom
Obec – obec, mesto alebo mestská časť.
Starosta – starosta obce, mestskej časti alebo primátor mesta.
Zastupiteľstvo – zastupiteľstvo obce, mesta alebo mestskej časti.
Relatívne údaje sú zobrazované na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania.
Počet zapísaných voličov – počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov.
Počet zúčastnených voličov – počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní.
Počet odovzdaných obálok – počet voličov, ktorí odovzdali obálku.
Podiel odovzdaných obálok – podiel voličov, ktorí odovzdali obálku.

Počet a podiel zvolených starostov a poslancov podľa jednotlivých politických subjektov za SR

Politický subjekt Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet starostov Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Podiel starostov v % Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie.
Vysvetlivky k použitým pojmom
NEKA – nezávislý kandidát.
Politický subjekt – politická strana, koalícia politických strán alebo nezávislý kandidát.
Starosta – starosta obce, mestskej časti alebo primátor mesta.
Relatívne údaje sú zobrazované na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania.