Zoznam kandidátov na starostu obce

Vyberte termín konania volieb


Vybrať obsah

Poradie na hlasovacom lístku Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Meno Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Priezvisko Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Titul Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Vek Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Zamestnanie Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Politický subjekt Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Poznámka Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie.
Vysvetlivky k použitým pojmom
NEKA – nezávislý kandidát.
Vek – vek kandidáta ku dňu konania volieb.
Politický subjekt – politická strana, koalícia politických strán alebo nezávislý kandidát.
X – kandidát sa vzdal alebo bol odvolaný politickým subjektom podľa § 174 resp. 179 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.