Územné členenie

Vybrať obsah

Kód kraja Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Názov kraja Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet územných obvodov Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet okrskov Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet volených poslancov Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Typ volieb Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie.
Vysvetlivky k použitým pojmom
Územný obvod – územný obvod okresnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom okresného úradu podľa osobitného predpisu.
Obec – obec, mesto alebo mestská časť.
Starosta – starosta obce, mestskej časti alebo primátor mesta.
Zastupiteľstvo – zastupiteľstvo obce, mesta alebo mestskej časti.

Územné členenie za mestá Bratislava a Košice

Kód mesta Názov mesta Počet volebných obvodov Počet okrskov Počet volených poslancov Typ volieb
Vysvetlivky k použitým pojmom
Starosta – starosta obce, mestskej časti alebo primátor mesta.
Zastupiteľstvo – zastupiteľstvo obce, mesta alebo mestskej časti.