Súhrnné výsledky hlasovania

Posledná aktualizácia údajov:
0 obcí, v ktorých sa konali voľby
0 potvrdených miestnych zápisníc1
0 potvrdených miestnych zápisníc
0 zapísaných voličov2
0 % zúčastnených voličov3
0 účasť voličov
0 odovzdaných obálok4
0 odovzdaných obálok5
Vysvetlivky k použitým pojmom
1 Počet potvrdených zápisníc miestnych volebných komisií. V jednej obci nebolo možné vyhotoviť zápisnicu miestnej volebnej komisie.
2 Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov.
3 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní.
4 Počet voličov, ktorí odovzdali obálku.
5 Podiel voličov, ktorí odovzdali obálku.

Účasť voličov v krajoch a okresoch

Vybrať obsah

Zdroj: ŠÚ SR

Zoznam zvolených starostov podľa územných obvodov a okresov

Vybrať obsah

Obec Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Meno Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Priezvisko Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Politický subjekt Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie.
Vysvetlivky k použitým pojmom
NEKA – nezávislý kandidát.
Politický subjekt – politická strana, koalícia politických strán alebo nezávislý kandidát.
Starosta – starosta obce, mestskej časti alebo primátor mesta.
Obec – obec, mesto alebo mestská časť.

Zoznam zvolených starostov za mestá Bratislava a Košice

Mesto Meno Priezvisko Politický subjekt
Vysvetlivky k použitým pojmom
NEKA – nezávislý kandidát.
Politický subjekt – politická strana, koalícia politických strán alebo nezávislý kandidát.
Starosta – starosta obce, mestskej časti alebo primátor mesta.

Počet volených a zvolených poslancov a starostov

Vybrať obsah

Kraj Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet obcí, v ktorých sa konali voľby Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet obcí, v ktorých bolo zvolené zastupiteľstvo Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet obcí, v ktorých bol zvolený starosta Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet volených poslancov Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet zvolených poslancov Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie.
Vysvetlivky k použitým pojmom
Starosta – starosta obce, mestskej časti alebo primátor mesta.
Zastupiteľstvo – zastupiteľstvo obce, mesta alebo mestskej časti.
Výsledky za mesto Bratislava a mesto Košice sú uvedené osobitne, nie sú zahrnuté do sumárnych výsledkov.
* – nebol zvolený starosta obce.

Počet volených a zvolených poslancov a starostov za mestá Bratislava a Košice

Mesto Počet okrskov Zvolený primátor Politický subjekt zvoleného primátora Počet volených poslancov Počet zvolených poslancov
Vysvetlivky k použitým pojmom
Starosta – starosta obce, mestskej časti alebo primátor mesta.
Zastupiteľstvo – zastupiteľstvo obce, mesta alebo mestskej časti.
* – nebol zvolený starosta obce.

Počet a podiel zvolených starostov a poslancov podľa jednotlivých politických subjektov a podľa územného členenia

Vybrať obsah

Politický subjekt Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet starostov Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Podiel starostov v % Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie.
Vysvetlivky k použitým pojmom
NEKA – nezávislý kandidát.
Politický subjekt – politická strana, koalícia politických strán alebo nezávislý kandidát.
Starosta – starosta obce, mestskej časti alebo primátor mesta.
Relatívne údaje sú zobrazované na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania.

Štruktúra zvolených starostov a poslancov podľa pohlavia v krajoch a územných obvodoch

Vybrať obsah

Počet voličov a účasť

Vybrať obsah

Kraj Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet obcí, v ktorých sa konali voľby Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet zapísaných voličov Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet zúčastnených voličov Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Účasť voličov v % Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet odovzdaných obálok Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Podiel odovzdaných obálok v % Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu Nezoradený stĺpec - použije vzostupné zoradenie.
Vysvetlivky k použitým pojmom
Obec – obec, mesto alebo mestská časť.
Starosta – starosta obce, mestskej časti alebo primátor mesta.
Zastupiteľstvo – zastupiteľstvo obce, mesta alebo mestskej časti.
Relatívne údaje sú zobrazované na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania.
Výsledky za mesto Bratislava a mesto Košice sú uvedené osobitne, nie sú zahrnuté do sumárnych výsledkov.

Počet voličov a účasť za mestá Bratislava a Košice

Mesto Počet okrskov Počet zapísaných voličov Počet zúčastnených voličov Účasť voličov v % Počet odovzdaných obálok Podiel odovzdaných obálok v % Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu
Vysvetlivky k použitým pojmom
Obec – obec, mesto alebo mestská časť.
Starosta – starosta obce, mestskej časti alebo primátor mesta.
Zastupiteľstvo – zastupiteľstvo obce, mesta alebo mestskej časti.
Relatívne údaje sú zobrazované na 2 desatinné miesta bez zaokrúhľovania.
Výsledky za mesto Bratislava a mesto Košice sú uvedené osobitne, nie sú zahrnuté do sumárnych výsledkov.