Veková štruktúra kandidátov podľa samosprávneho kraja

Veková štruktúra kandidátov na predsedu

Vybrať obsah

Kraj Počet kandidátov Priemerný vek Počet kandidátov podľa vekových kategórií
do 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 61 a viac
Vysvetlivky k použitým pojmom
Vek – vek kandidáta ku dňu konania volieb.

Veková štruktúra kandidátov na poslancov

Vybrať obsah

Kraj Počet kandidátov Priemerný vek Počet kandidátov podľa vekových kategórií
do 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 61 a viac
Vysvetlivky k použitým pojmom
Vek – vek kandidáta ku dňu konania volieb.