Integrovaný volebný informačný systém (IVIS)

Integrovaný volebný informačný systém (IVIS) poskytuje elektronické služby v oblasti prípravy volieb a referend, zberu a sumarizácie výsledkov hlasovania vo voľbách a prezentácie priebežných a definitívnych výsledkov volieb konaných v Slovenskej republike. Aplikácia je určená výhradne pre interných pracovníkov ŠÚ SR a volebné komisie všetkých úrovní.

Vstup do aplikácie

IVIS

Pre prihlásenie a prácu v aplikácii IVIS odporúčame použiť prehliadač Google Chrome (najnovšia verzia).

V prípade problémov s prihlásením do aplikácie IVIS prosím kontaktujte konkrétne pracovisko ŠÚ SR v príslušnom kraji.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 351/2019 Z.z. zo dňa 4. novembra 2019 voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2019.

Štatistický úrad SR ponúka obciam, mestám v SR a mestským častiam v Bratislave a Košiciach možnosť využiť Integrovaný volebný informačný systém na vyhotovenie jednotlivých zápisníc okrskových volebných komisií v elektronickej forme. Využitie systému IVIS poskytuje ŠÚ SR pre obce/mestá/mestské časti bezplatne.

  • Štatistický úrad Slovenskej republiky
  • Miletičova 3, 824 67 Bratislava