Integrovaný volebný informačný systém (IVIS)

Oznamy

Aplikácia IVIS

Pre prihlásenie a prácu v aplikácii IVIS odporúčame použiť prehliadač Google Chrome (najnovšia verzia).

V prípade problémov s prihlásením do aplikácie IVIS prosím kontaktujte konkrétne pracovisko ŠÚ SR
v príslušnom kraji.

Kontakty

IVIS

Volebný informačný portál Štatistického úradu SR - eKurzy

Na vzdelávacom portáli nájdete potrebné informácie v rôznych formátoch (návody, postupy, príručky a videonávody), určené pre online aj offline školenia, dostupné nonstop. Sú to pomocné školiace materiály, ktoré slúžia povereným zástupcom miest, obcí, mestských častí, členom a zapisovateľom volebných komisií na prípravu elektronického spracovania výsledkov volieb pomocou Integrovaného volebného informačného systému - IVIS.

Na úplný prístup do kurzov na tomto portáli si najprv potrebujete vytvoriť konto vyplnením registračného formulára. V prípade, že už ste sa zaregistrovali, prihláste sa pod svojim kontom.

eKurzy pre systém IVIS

 

Kliknite na eKurzy a prihláste sa do volebného informačného portálu

eKurzy

Všeobecné informácie

Integrovaný volebný informačný systém (IVIS) poskytuje elektronické služby v oblasti prípravy volieb a referend, zberu a sumarizácie výsledkov hlasovania vo voľbách a prezentácie priebežných a definitívnych výsledkov volieb konaných v Slovenskej republike. Aplikácia je určená výhradne pre interných pracovníkov ŠÚ SR a volebné komisie všetkých úrovní.

Všetky volebné komisie majú podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od 1.1. 2022 povinnosť použiť Integrovaný volebný informačný systém (IVIS) na vytvorenie zápisníc o priebehu a výsledku hlasovania, resp. o výsledku volieb.


Časté otázky

Áno. Elektronické spracovanie je podľa zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva povinné.

Áno. Termín sprístupnenia IVIS na účely otestovania Štatistický úrad SR vždy oznamuje listom.

Na prístup do aplikácie IVIS potrebujete PC s prístupom na internet, s nainštalovaným internetovým prehliadačom (odporúčaný Google Chrome), tlačiareň na vytlačenie zápisnice, USB kľúč (nepovinné) a pridelené používateľské meno s heslom na prihlásenie do aplikácie IVIS. Minimálne technické požiadavky pre prácu so systémom IVIS sú uvedené v samostatnom dokumente vyššie na tejto stránke.

Na prihlásenie do aplikácie IVIS potrebujete používateľské meno s heslom, ktoré Vám doručíme po Vašej registrácii.

Elektronický formulár zápisnice, resp. aplikácia IVIS bude pre Vás včas dostupná cez internet. Je potrebné kliknúť na tlačidlo "IVIS" napravo od oznamov v okne s textom "Aplikácia IVIS" vyššie na tejto stránke.

Nájdete tu online návody, postupy, príručky a videonávody pre prácu s IVIS vo forme bezplatných online kurzov. Ich úlohou je efektívnym spôsobom Vás naučiť pracovať so systémom IVIS. Zároveň tu nájdete aktuálnu volebnú legislatívu a metodické pokyny.

Prístup do portálu je umožnený výhradne zaregistrovaným používateľom, ktorými sú:

  • zástupcovia miest, obcí, mestských častí, ktorí sú poverení prípravou spracovania volieb
  • členovia a zapisovatelia volebných komisií
  • pracovníci Štatistického úradu SR (členovia odborných sumarizačných útvarov)

Do portálu sa môže používateľ prihlásiť na základe online registrácie cez registračný formulár portálu. Je to možné iba použitím špeciálneho PINu, ktorý distribuuje Štatistický úrad SR.
Prihlasovacie údaje portálu neslúžia na prihlásenie do aplikácie IVIS.

Portál používateľom umožňuje byť neustále informovaní o novinkách portálu a aktualizáciách obsahu. Informácie vo forme oznámení o dôležitých skutočnostiach sa používateľom zobrazia priamo na stránkach portálu, vo fórach a môžu byť doručené aj elektronicky na ich e-mailovú adresu.
Ak hľadáte odpovede na otázku súvisiacu s konkrétnym postupom pre prácu s IVIS, máte k dispozícii fórum pre príslušné voľby, kde môžete prezerať už položené otázky alebo klásť nové.


E-mailové kontakty pracovísk ŠÚ SR

V prípade otázok kontaktujte prostredníctvom e-mailu pracovisko ŠÚ SR v príslušnom kraji:

Bratislavský kraj

[email protected]

Trnavský kraj

[email protected]

Trenčiansky kraj

[email protected]

Nitriansky kraj

[email protected]

Žilinský kraj

[email protected]

Banskobystrický kraj

[email protected]

Prešovský kraj

[email protected]

Košický kraj

[email protected]